Personeel

Wat?

 • Voorbereiding voor sociaal secretariaat
 • Registraties prestaties en afwezigheden
 • Administratieve opvolging nieuwe medewerkers
 • Assistentie opmaak en opvolging van procedures
 • Planning trainingen en opleidingen 
 • Opvolging sociale documenten
 • Opvolging loopbaanswijzigingen
 • ... 

 

Wanneer?

 • Zwangerschap / ziekte / afwezigheid van je personeelsbediende
 • Periode van loonberekening
 • Overgangsfase naar aanwerven vaste medewerker
 • ...

Resultaat?

De continuïteit in je personeelszaken wordt verzekerd en jij kan je focussen op je core business! Contacteer ons vrijblijvend voor meer info!

© 2020 Addixit. All rights reserved.